Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn hãy chọn hai cách mà tính năng báo cáo trong Google Ads của chiến dịch mua sắm giúp bạn theo dõi hiệu suất các sản phẩm ở nhiều cấp độ chi tiết. (Chọn hai đáp án)

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn hãy chọn hai cách mà tính năng báo cáo trong Google Ads của chiến dịch mua sắm giúp bạn theo dõi hiệu suất các sản phẩm ở nhiều cấp độ chi tiết. (Chọn hai đáp án)

  • Bằng cách cung cấp các công cụ của bên thứ ba có thể giúp bạn thu được dữ liệu tỷ lệ hiển thị.
  • Bằng cách đảm bảo quảng cáo của bạn tự động phản hồi các sự kiện cá nhân, chẳng hạn như sinh nhật.
  • Bằng cách cung cấp giá bán lẻ đề xuất cho các sản phẩm của bạn dựa trên phân tích thị trường.
  • Bằng cách giúp bạn xác định các cơ hội tăng trưởng với dữ liệu tỷ lệ hiển thị.
  • Bằng cách sử dụng dữ liệu đo điểm chuẩn để hiểu sâu hơn về bối cảnh kinh doanh trên thị trường của bạn.

Câu trả lời đúng là: Bằng cách giúp bạn xác định cơ hội tăng trưởng với dữ liệu tỷ lệ hiển thị. và Bằng cách sử dụng dữ liệu đo điểm chuẩn để hiểu sâu hơn về bối cảnh kinh doanh của thị trường của bạn.

Bạn có thể theo dõi các sản phẩm của mình đang hoạt động như thế nào ở nhiều cấp độ chi tiết.

  1. Sử dụng dữ liệu đo điểm chuẩn để hiểu sâu hơn về bối cảnh cạnh tranh của bạn.
  2. 2. Xác định cơ hội tăng trưởng bằng dữ liệu tỷ lệ hiển thị và bằng cách sử dụng công cụ Trình mô phỏng đấu giá.
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095