Rule #1: Life is supposed to be fun!

Quảng cáo có khả năng phù hợp nhất theo ngữ cảnh với các trang web mà chúng xuất hiện khi sử dụng:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Quảng cáo có khả năng phù hợp nhất theo ngữ cảnh với các trang web mà chúng xuất hiện khi sử dụng:

  • Nhắm mục tiêu theo chủ đề
  • Đối tượng chung sở thích
  • Tiếp thị lại
  • Đối tượng trong thị trường

Đáp án đúng là: Nhắm mục tiêu theo chủ đề

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095