Rule #1: Life is supposed to be fun!

Mục tiêu quảng cáo của bạn là gì nếu bạn vừa tung ra một sản phẩm và muốn hiển thị quảng cáo của mình cho nhiều nhóm người tiêu dùng khác nhau?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Mục tiêu quảng cáo của bạn là gì nếu bạn vừa tung ra một sản phẩm và muốn hiển thị quảng cáo của mình cho nhiều nhóm người tiêu dùng khác nhau?

  • Xây dựng nhận thức
  • Thúc đẩy lòng trung thành
  • Ảnh hưởng đến sự cân nhắc
  • Thúc đẩy hành động

Câu trả lời đúng là: Xây dựng nhận thức

Giải thích: Có ba loại mục tiêu tiếp thị:

  • Xây dựng nhận thức
  • Ảnh hưởng đến sự cân nhắc
  • Thúc đẩy hành động

Khi nào sử dụng Mục tiêu tiếp thị “ Xây dựng nhận thức ”:

  • Bắt đầu kinh doanh hoặc sản phẩm mới
  • Mở rộng doanh nghiệp của bạn sang một lĩnh vực mới
  • Giới thiệu cho khách hàng những gì bạn cung cấp

Các loại nổi bật trong mục tiêu này: Các tính năng giúp bạn tiếp cận đối tượng người tiêu dùng rộng rãi và tối đa hóa khả năng hiển thị của bạn, chẳng hạn như nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học, nhắm mục tiêu theo đối tượng chung sở thích và đặt giá thầu CPM có thể xem.
Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/adwords/answer/6175956

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095