Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu bạn đang sử dụng tiếp thị lại để tiếp cận những người đã sử dụng ứng dụng dành cho thiết bị di động của mình, họ sẽ thấy quảng cáo của bạn:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu bạn đang sử dụng tiếp thị lại để tiếp cận những người đã sử dụng ứng dụng dành cho thiết bị di động của mình, họ sẽ thấy quảng cáo của bạn:

  • trong khi duyệt và sử dụng Google Maps
  • mỗi lần họ sử dụng lại ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn
  • khi họ nhập cụm từ tìm kiếm cho các sản phẩm giống như sản phẩm của bạn trên thiết bị di động
  • trong khi sử dụng các ứng dụng di động khác trên cùng một thiết bị di động hoặc máy tính bảng

Đáp án đúng là: trong khi sử dụng các ứng dụng di động khác trên cùng một thiết bị di động hoặc máy tính bảng

Giải thích: Tiếp thị lại cho phép bạn hiển thị quảng cáo cho những người đã truy cập trang web hoặc sử dụng ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn trước đây. Ví dụ: khi mọi người rời khỏi trang web của bạn mà không mua bất cứ thứ gì, tiếp thị lại giúp bạn kết nối lại với họ bằng cách hiển thị quảng cáo có liên quan khi họ duyệt web, khi họ sử dụng ứng dụng dành cho thiết bị di động hoặc khi họ tìm kiếm trên Google.

Tiếp thị lại cho các ứng dụng dành cho thiết bị di động:  Hiển thị quảng cáo cho những người đã sử dụng ứng dụng dành cho thiết bị di động hoặc trang web dành cho thiết bị di động của bạn khi họ sử dụng các ứng dụng dành cho thiết bị di động khác hoặc duyệt qua các trang web dành cho thiết bị di động khác

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/adwords/answer/2453998?hl=vi

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095