Rule #1: Life is supposed to be fun!

Báo cáo nào hữu ích khi sử dụng Loại trừ Trang web và Danh mục?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Báo cáo nào hữu ích khi sử dụng Loại trừ Trang web và Danh mục?

  • Báo cáo Chiến dịch
  • Báo cáo Nhóm Quảng cáo
  • Báo cáo Vị trí
  • Báo cáo Từ khoá

Đáp án đúng là: Báo cáo Vị trí

Giải thích : Báo cáo vị trí cung cấp số liệu hiệu suất cấp trang web cho các quảng cáo chạy trên Mạng hiển thị của Google và có thể giúp bạn đạt được các mục tiêu tiếp thị của mình bằng cách tăng cường tính minh bạch về hiệu suất chiến dịch hiển thị của bạn. Sử dụng báo cáo này để giúp bạn quản lý các chiến dịch của mình và đạt được các mục tiêu ROI cho Mạng hiển thị.


Trường hợp sử dụng được đề xuất cho báo cáo:

Đối với các trang web không đáp ứng các mục tiêu ROI của bạn sau khi đã tích lũy được lưu lượng truy cập đáng kể, hãy xem xét giảm giá thầu trên các trang web này hoặc loại trừ chúng khỏi chiến dịch của bạn bằng Công cụ Loại trừ Trang web và Danh mục.
Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/partners/answer/2769602?hl=vi

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095