Rule #1: Life is supposed to be fun!

Priya chỉ có 500 đô la mỗi tháng để chi tiêu cho chiến dịch của mình, nhưng cô ấy cần thu hút càng nhiều khách hàng tiềm năng càng tốt vào trang web của mình. Loại chiến lược đặt giá thầu tự động nào sẽ tốt nhất cho chiến dịch của Priya?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Priya chỉ có 500 đô la mỗi tháng để chi tiêu cho chiến dịch của mình, nhưng cô ấy cần thu hút càng nhiều khách hàng tiềm năng càng tốt vào trang web của mình. Loại chiến lược đặt giá thầu tự động nào sẽ tốt nhất cho chiến dịch của Priya?

  • Tỷ lệ hiển thị mục tiêu
  • Giá mỗi nhấp chuột nâng cao (eCPC)
  • Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (tROAS)
  • Tối đa hóa số lần nhấp

Câu trả lời đúng là: Tối đa hóa số lần nhấp

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095