Rule #1: Life is supposed to be fun!

Francine đang quảng cáo phần mềm chỉnh sửa video mới nhất của công ty mình và các sản phẩm có liên quan. Cô ấy biết rằng cách tốt nhất là tạo 3-5 quảng cáo trong mỗi nhóm Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của mình. Tại sao Google lại đưa ra đề xuất này?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Francine đang quảng cáo phần mềm chỉnh sửa video mới nhất của công ty mình và các sản phẩm có liên quan. Cô ấy biết rằng cách tốt nhất là tạo 3-5 quảng cáo trong mỗi nhóm Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của mình. Tại sao Google lại đưa ra đề xuất này?

  • Nhiều quảng cáo hơn trong một nhóm quảng cáo làm tăng cơ hội hiển thị nhiều quảng cáo cho mỗi phiên đấu giá.
  • Nhiều quảng cáo hơn trong một nhóm quảng cáo có nghĩa là chúng nhận được điểm chất lượng cao hơn.
  • Nhiều quảng cáo hơn trong một nhóm quảng cáo có nghĩa là tỷ lệ thoát cho các trang đích thấp hơn.
  • Nhiều quảng cáo hơn trong một nhóm quảng cáo có nghĩa là có nhiều tùy chọn hơn để thành công trong một cuộc đấu giá.

Câu trả lời đúng là: Nhiều quảng cáo hơn trong một nhóm quảng cáo có nghĩa là nhiều tùy chọn hơn để thành công trong một cuộc đấu giá.

.

.

.

Francine đang quảng cáo phần mềm chỉnh sửa video mới nhất của công ty cô ấy và các sản phẩm liên quan. Cô ấy biết rằng phương pháp hay nhất là tạo 3-5 quảng cáo trong mỗi Nhóm Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của mình.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095