Rule #1: Life is supposed to be fun!

Laverne đã tạo Chiến dịch tìm kiếm trên Google đầu tiên cho trường yoga của mình. Cô ấy chọn Mạng Tìm kiếm của Google và Đối tác Tìm kiếm của Google theo mặc định. Cô ấy sẽ nhận được lợi ích gì khi xuất hiện trên Đối tác Tìm kiếm của Google?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Laverne đã tạo Chiến dịch tìm kiếm trên Google đầu tiên cho trường yoga của mình. Cô ấy chọn Mạng Tìm kiếm của Google và Đối tác Tìm kiếm của Google theo mặc định. Cô ấy sẽ nhận được lợi ích gì khi xuất hiện trên Đối tác Tìm kiếm của Google?

  • Cho phép cô ấy hợp tác với các doanh nghiệp tương tự khác.
  • Cho phép cô ấy tiếp cận với tất cả các loại thiết bị.
  • Tăng phân phối địa lý của quảng cáo của cô ấy.
  • Mở rộng phạm vi tiếp cận của cô ấy đến các trang web khác.

Câu trả lời đúng là: Mở rộng phạm vi tiếp cận của cô ấy đến các trang web khác.

.

.

.

.

Laverne đã tạo Chiến dịch tìm kiếm trên Google đầu tiên cho trường yoga của mình. Cô ấy chọn Mạng Tìm kiếm của Google và Đối tác Tìm kiếm của Google theo mặc định. Cô ấy sẽ nhận được lợi ích gì khi xuất hiện trên Đối tác Tìm kiếm của Google?

Laverne đã tạo chiến dịch Tìm kiếm trên Google đầu tiên cho trường dạy yoga của cô ấy. Cô ấy chọn Mạng tìm kiếm của Google và theo mặc định là các đối tác của Google Tìm kiếm. Cô ấy sẽ nhận được lợi ích nào khi xuất hiện trên các đối tác của Google Tìm kiếm

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095