Rule #1: Life is supposed to be fun!

Phương pháp nhắm mục tiêu nào cho phép nhà quảng cáo tiếp cận những người trước đây đã truy cập trang web của họ bằng cách hiển thị cho họ các quảng cáo có liên quan khi họ truy cập vào các vị trí khác trên Mạng hiển thị của Google?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Phương pháp nhắm mục tiêu nào cho phép nhà quảng cáo tiếp cận những người trước đây đã truy cập trang web của họ bằng cách hiển thị cho họ các quảng cáo có liên quan khi họ truy cập vào các vị trí khác trên Mạng hiển thị của Google?

  • Thể loại sở thích
  • Tiếp thị lại
  • Đề tài
  • Vị trí

Câu trả lời đúng là: Tiếp thị lại

Giải thích: Phương pháp nhắm mục tiêu tiếp thị lại cho phép nhà quảng cáo tiếp cận những người đã truy cập trang web của họ trước đây. Tiếp thị lại giúp bạn tiếp cận những người đã truy cập trang web hoặc sử dụng ứng dụng của bạn. Khách truy cập hoặc người dùng trước đây có thể nhìn thấy quảng cáo của bạn khi họ duyệt qua các trang web là một phần của Mạng hiển thị của Google hoặc khi họ tìm kiếm các cụm từ liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn trên Google.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095