Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khi sử dụng đặt giá thầu giá mỗi chuyển đổi (CPA), nhà quảng cáo đặt giá thầu bằng cách sử dụng CPA tối đa và trả bằng:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khi sử dụng đặt giá thầu giá mỗi chuyển đổi (CPA), nhà quảng cáo đặt giá thầu bằng cách sử dụng CPA tối đa và trả bằng:

  • Chuyển đổi
  • Nhấp chuột
  • Xem qua
  • Ấn tượng

Câu trả lời đúng là: Nhấp vào

Giải thích:  Đặt giá thầu CPA mục tiêu sử dụng dữ liệu theo dõi chuyển đổi của bạn để tránh các nhấp chuột không sinh lợi và nhận được nhiều chuyển đổi hơn với chi phí thấp hơn. Dựa trên lịch sử chuyển đổi của chiến dịch, đặt giá thầu CPA mục tiêu tự động tìm giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) tối ưu cho quảng cáo của bạn mỗi khi quảng cáo đủ điều kiện xuất hiện. Nó đặt giá thầu CPC cao hơn cho các nhấp chuột có giá trị hơn và giá thầu CPC thấp hơn cho các nhấp chuột ít giá trị hơn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095