Rule #1: Life is supposed to be fun!

Phillip muốn tạo một chiến dịch Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google mới, đồng thời nhắm mục tiêu dựa trên danh sách tiếp thị lại hiện có, tên là Người dùng bỏ thanh toán. Phương án Nhắm mục tiêu theo Đối tượng tương tự có thể giúp Phillip đạt được mục tiêu tiếp thị của mình bằng cách nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Phillip muốn tạo một chiến dịch Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google mới, đồng thời nhắm mục tiêu dựa trên danh sách tiếp thị lại hiện có, tên là Người dùng bỏ thanh toán.
Phương án Nhắm mục tiêu theo Đối tượng tương tự có thể giúp Phillip đạt được mục tiêu tiếp thị của mình bằng cách nào?

  • Đối tượng tương tự sẽ tìm các trang web và ứng dụng mà người dùng trong danh sách Người dùng bỏ thanh toán đã truy cập.
  • Đối tượng tương tự sẽ tự động tạo danh sách với các từ khóa và URL lấy được từ danh sách Người dùng bỏ thanh toán.
  • Đối tượng tương tự sẽ tìm người dùng tương tự với những người trong danh sách Người dùng bỏ thanh toán.
  • Đối tượng tương tự sẽ tìm nội dung web có liên quan đến người dùng trong danh sách Người dùng bỏ thanh toán, đồng thời đề xuất các trang web mà Phillip có thể chọn để hiển thị quảng cáo mới của mình.

.

.

.

Phillip muốn tạo chiến dịch Quảng cáo hiển thị hình ảnh mới của Google và nhắm mục tiêu của mình dựa trên danh sách tiếp thị lại hiện có có tên Người bỏ qua thanh toán. Làm cách nào để tùy chọn nhắm mục tiêu Đối tượng tương tự có thể giúp Phillip đạt được các mục tiêu tiếp thị của mình

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095