Rule #1: Life is supposed to be fun!

Paul quan tâm đến việc tạo chuyển đổi với Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google, nhưng anh ấy không tự tin trong việc tự đặt giá thầu. Anh ấy đang dựa vào Chiến dịch hiển thị thông minh để trợ giúp. Paul có thể chọn hai chiến lược đặt giá thầu nào được sử dụng trong Chiến dịch hiển thị thông minh để tự động đặt giá thầu của mình (Chọn hai.)

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Paul quan tâm đến việc tạo chuyển đổi với Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google, nhưng anh ấy không tự tin trong việc tự đặt giá thầu. Anh ấy đang dựa vào Chiến dịch hiển thị thông minh để trợ giúp.
Paul có thể chọn hai chiến lược đặt giá thầu nào được sử dụng trong Chiến dịch hiển thị thông minh để tự động đặt giá thầu của mình (Chọn hai.)

  • ROAS (lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo) mục tiêu
  • CPM có thể xem (giá mỗi nghìn lượt hiển thị)
  • Chi phí mỗi lượt tương tác
  • CPA (giá mỗi chuyển đổi) mục tiêu
  • CPC Nâng cao (chi phí mỗi lượt nhấp)

.

.

.

Paul muốn tạo lượt chuyển đổi bằng Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google, nhưng anh ấy không tự tin khi tự đặt giá thầu. Anh ấy nhờ sự trợ giúp của Chiến dịch hiển thị thông minh. Paul có thể chọn hai chiến lược giá thầu nào dùng trong Chiến dịch hiển thị thông minh để tự động đặt giá thầu

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095