Rule #1: Life is supposed to be fun!

Các yếu tố chính cần lưu ý khi chọn chiến lược đặt giá thầu cho chiến dịch của bạn là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Các yếu tố chính cần lưu ý khi chọn chiến lược đặt giá thầu cho chiến dịch của bạn là gì?

  • Tiêu chí nhắm mục tiêu, phiên đấu giá và chi phí mỗi lượt nhấp của chiến dịch
  • Vị trí, lời kêu gọi hành động và chi phí chuyển đổi người dùng
  • Ngân sách, tính cạnh tranh và quá trình cân nhắc của người dùng
  • Hiệu suất, phiên đấu giá và mức độ phức tạp trong hành trình của người dùng

.

.

.

Các yếu tố chính cần lưu ý khi chọn chiến lược đặt giá thầu cho chiến dịch của bạn là gì

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095