Rule #1: Life is supposed to be fun!

Mike muốn sử dụng công nghệ tự động hóa để quản lý các chiến dịch trong Mạng Hiển thị của Google một cách hiệu quả hơn. Chiến dịch hiển thị thông minh cung cấp mô hình tự động hóa nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Mike muốn sử dụng công nghệ tự động hóa để quản lý các chiến dịch trong Mạng Hiển thị của Google một cách hiệu quả hơn.
Chiến dịch hiển thị thông minh cung cấp mô hình tự động hóa nào?

  • Đặt giá thầu tự động
  • Tạo quy tắc tự động
  • Sản xuất video tự động
  • Tạo video tự động trên YouTube
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095