Rule #1: Life is supposed to be fun!

Lola đang lựa chọn loại chiến dịch phù hợp với mục tiêu kinh doanh của mình. Tại sao cô ấy cần cân nhắc mục tiêu kinh doanh trước khi chọn loại chiến dịch?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Lola đang lựa chọn loại chiến dịch phù hợp với mục tiêu kinh doanh của mình. Tại sao cô ấy cần cân nhắc mục tiêu kinh doanh trước khi chọn loại chiến dịch?

  • Vì các loại chiến dịch khác nhau có yêu cầu tối thiểu và tối đa về ngân sách khác nhau.
  • Vì một số loại chiến dịch chỉ phân phát quảng cáo vào những thời điểm cụ thể trong ngày và trong tuần.
  • Vì loại chiến dịch được chọn sẽ quyết định vị trí hiển thị quảng cáo của cô ấy và định dạng của các quảng cáo đó.
  • Vì Google Ads sẽ tự động tạo thông điệp quảng cáo dựa vào loại chiến dịch mà cô ấy chọn.
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095