Rule #1: Life is supposed to be fun!

Phân tích của Nicole cho thấy 5 thương hiệu hiện trong nhóm “Tất cả sản phẩm” của cô ấy đang hoạt động đặc biệt tốt. Cô ấy có thể làm gì để thu hút nhiều lưu lượng truy cập hơn trên những thương hiệu có giá trị này?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Phân tích của Nicole cho thấy 5 thương hiệu hiện trong nhóm “Tất cả sản phẩm” của cô ấy đang hoạt động đặc biệt tốt. Cô ấy có thể làm gì để thu hút nhiều lưu lượng truy cập hơn trên những thương hiệu có giá trị này?

  • Thay đổi mức độ ưu tiên của chiến dịch thành “cao”
  • Đặt ngân sách của cô ấy thành phân phối “nhanh”
  • Tăng giá thầu “Tất cả các sản phẩm” của cô ấy
  • Chia nhỏ theo thương hiệu và đặt giá thầu cạnh tranh hơn cho các thương hiệu riêng lẻ

Đáp án đúng là: Chia nhỏ theo thương hiệu và đặt giá thầu cạnh tranh hơn cho các thương hiệu riêng lẻ

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095