Rule #1: Life is supposed to be fun!

Đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột (ECPC) nâng cao nên được sử dụng để:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột (ECPC) nâng cao nên được sử dụng để:

  • Tối ưu hóa giá thầu bằng cách sử dụng các nhấp chuột được chuyển đổi
  • Thúc đẩy sự tương tác với thương hiệu sản phẩm
  • Đặt giá thầu cho giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu
  • Tăng tổng số lần hiển thị

Đáp án đúng là: Tối ưu hóa giá thầu bằng cách sử dụng các nhấp chuột được chuyển đổi

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095