Rule #1: Life is supposed to be fun!

Quảng cáo mua sắm có thể xuất hiện trên:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Quảng cáo mua sắm có thể xuất hiện trên:

  • Google Mua sắm
  • Tìm kiếm của Google
  • Các trang web Đối tác Tìm kiếm của Google
  • Tất cả các câu trả lời là chính xác

Câu trả lời chính xác: Tất cả các câu trả lời là chính xác

Giải thích : Quảng cáo có thể xuất hiện bên trên hoặc bên dưới kết quả tìm kiếm trên Google Tìm kiếm. Chúng có thể xuất hiện bên cạnh, bên trên hoặc bên dưới kết quả tìm kiếm trên Google Play, Google Mua sắm và Google Maps, bao gồm cả ứng dụng Maps. Quảng cáo có thể xuất hiện cùng với kết quả tìm kiếm trên các trang web của các đối tác tìm kiếm của Google. Đối với quảng cáo văn bản, các đối tác tìm kiếm bao gồm hàng trăm trang web không phải của Google, cũng như Google Video và các trang web khác của Google.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095