Rule #1: Life is supposed to be fun!

Phân đoạn sẽ không cho phép bạn làm gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Phân đoạn sẽ không cho phép bạn làm gì?

  • Tạo tập hợp con các phiên hoặc người dùng
  • Tạo danh sách Tiếp thị lại tùy chỉnh
  • Cô lập và phân tích dữ liệu
  • Thay đổi dữ liệu vĩnh viễn

Câu trả lời đúng là: Thay đổi vĩnh viễn dữ liệu

.

.

.

Các phân đoạn không cho phép bạn làm gì

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095