Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khi dùng một cấu hình Google Analytics chuẩn, đặc điểm nào không thể dùng để tạo một phân khúc tùy chỉnh?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khi dùng một cấu hình Google Analytics chuẩn, đặc điểm nào không thể dùng để tạo một phân khúc tùy chỉnh?

  • Người dùng từ 25 đến 34 tuổi đã đặt trình duyệt của họ thành tiếng Tây Ban Nha
  • Những người dùng tham gia vào chiến dịch email hoặc mạng xã hội
  • Người dùng đã xem một trang trên trang web, sau đó xem video
  • Người dùng là nữ và có con

Câu trả lời đúng là: Người dùng là nữ và có con

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095