Rule #1: Life is supposed to be fun!

Trong các chế độ xem không bật tính năng nhập dữ liệu, giá trị Thứ nguyên tùy chỉnh có thể được xem cho những ngày trước khi Thứ nguyên tùy chỉnh được tạo

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Trong các chế độ xem không bật tính năng nhập dữ liệu, giá trị Thứ nguyên tùy chỉnh có thể được xem cho những ngày trước khi Thứ nguyên tùy chỉnh được tạo

  • Sai
  • Đúng

Câu trả lời đúng là: Đúng

Giải thích: Bạn cần hiểu rằng Thứ nguyên tùy chỉnh và chỉ số tùy chỉnh giống như thứ nguyên và chỉ số mặc định trong tài khoản Analytics của bạn, ngoại trừ việc bạn tự tạo chúng. Bạn có thể sử dụng chúng để thu thập và phân tích dữ liệu mà Analytics không tự động theo dõi. Và Nhập dữ liệu cho phép bạn tải lên dữ liệu từ các nguồn bên ngoài và kết hợp dữ liệu đó với dữ liệu bạn thu thập qua Analytics. Vì vậy, không có cách nào để xem giá trị thứ nguyên tùy chỉnh trước khi tạo thứ nguyên tùy chỉnh.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095