Rule #1: Life is supposed to be fun!

OfficePlus là một công ty lâu năm. Suốt nhiều năm, họ đã chạy quảng cáo trên báo và tạp chí để quảng bá cửa hàng văn phòng phẩm của mình. Công ty này yêu cầu bạn trình bày về Quảng cáo danh mục sản phẩm địa phương vì họ muốn dùng quảng cáo này như một giải pháp tiềm năng để nâng cao khả năng khách hàng cân nhắc sản phẩm của họ. Quảng cáo danh mục sản phẩm địa phương sẽ mang lại lợi ích cho OfficePlus bằng cách nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

OfficePlus là một công ty lâu năm. Suốt nhiều năm, họ đã chạy quảng cáo trên báo và tạp chí để quảng bá cửa hàng văn phòng phẩm của mình. Công ty này yêu cầu bạn trình bày về Quảng cáo danh mục sản phẩm địa phương vì họ muốn dùng quảng cáo này như một giải pháp tiềm năng để nâng cao khả năng khách hàng cân nhắc sản phẩm của họ.
Quảng cáo danh mục sản phẩm địa phương sẽ mang lại lợi ích cho OfficePlus bằng cách nào?

  • Dịch vụ hỗ trợ khách hàng bổ sung.
  • Bằng cách thêm nhiều nội dung vào thư tiếp thị họ gửi hàng tuần
  • Doanh số tăng trên mỗi giao dịch bán hàng.
  • Bằng cách mở rộng phạm vi tiếp cận ra ngoài tạp chí và báo

Câu trả lời đúng là: Bằng cách mở rộng phạm vi tiếp cận ra ngoài tạp chí và báo

Quảng cáo Danh mục địa phương một chiều sẽ mang lại lợi ích cho OfficePlus bằng cách mở rộng phạm vi tiếp cận của chúng ra ngoài bản in. OfficePlus cần sử dụng cùng các quảng cáo (hình ảnh và văn bản) và lựa chọn sản phẩm đã được sử dụng cho quảng cáo in.

OfficePlus là một công ty lâu năm. Suốt nhiều năm, họ đã chạy quảng cáo trên báo và tạp chí để quảng bá cửa hàng văn phòng phẩm của mình

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095