Rule #1: Life is supposed to be fun!

Books by Brock là một tiệm bán sách cũ luôn sử dụng hình thức quảng cáo văn bản. Họ đang tìm cách để tối ưu hóa trải nghiệm của mình với quảng cáo của Google và đang xem xét sử dụng Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất. Bạn hãy chọn tính năng độc đáo mà Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất có thể mang lại lợi ích cho Books by Brock

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Books by Brock là một tiệm bán sách cũ luôn sử dụng hình thức quảng cáo văn bản. Họ đang tìm cách để tối ưu hóa trải nghiệm của mình với quảng cáo của Google và đang xem xét sử dụng Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất. Bạn hãy chọn tính năng độc đáo mà Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất có thể mang lại lợi ích cho Books by Brock?

  • Chúng xuất hiện trên cửa hàng Google Play.
  • Chúng chỉ xuất hiện cho người tiêu dùng trong khoảng cách đi bộ từ Books by Brock.
  • Chúng xuất hiện dưới dạng bản xem trước sách do người dùng đọc trên Google.
  • Chúng có thể được sử dụng với người bán hoặc mặt tiền cửa hàng do Google lưu trữ.

Câu trả lời đúng là: Chúng có thể được sử dụng với người bán hoặc mặt tiền cửa hàng do Google lưu trữ.

Khi người mua hàng nhấp vào Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất, nó sẽ đưa họ đến trang mặt tiền cửa hàng địa phương của trang web, trang này có thể do Google cung cấp hoặc do người bán lưu trữ. Đây là một tính năng độc đáo của quảng cáo Hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất có thể mang lại lợi ích cho Sách của Brock, người đang tìm cách tối ưu hóa trải nghiệm của họ với quảng cáo Google và xem xét quảng cáo Hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095