Rule #1: Life is supposed to be fun!

Sherman muốn đảm bảo rằng khách hàng tiềm năng trên thiết bị di động sẽ thấy Quảng cáo mua sắm của mình, nhất là trên những màn hình kích thước nhỏ. Các quảng cáo trong Chiến dịch mua sắm của Sherman sẽ xuất hiện ở (các) vị trí nào của trang kết quả tìm kiếm trên thiết bị di động?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Sherman muốn đảm bảo rằng khách hàng tiềm năng trên thiết bị di động sẽ thấy Quảng cáo mua sắm của mình, nhất là trên những màn hình kích thước nhỏ. Các quảng cáo trong Chiến dịch mua sắm của Sherman sẽ xuất hiện ở (các) vị trí nào của trang kết quả tìm kiếm trên thiết bị di động?

  • Chỉ ở cuối kết quả tìm kiếm.
  • Ở đầu và cuối kết quả tìm kiếm.
  • Khoảng cách đều trong kết quả tìm kiếm.
  • Chỉ ở đầu kết quả tìm kiếm.

Đáp án đúng là: Chỉ ở đầu kết quả tìm kiếm.

Quảng cáo mua sắm có thể hiển thị ở vị trí đặt quảng cáo trên cùng hoặc phía trên cùng bên phải của trang kết quả Tìm kiếm của Google và / hoặc trên thuộc tính Google Mua sắm. Sherman không cần phải lo lắng về màn hình thiết bị di động của khách hàng tiềm năng.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095