Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nội dung nào được hiển thị trong tab chi tiết “Đồng bộ hóa lần cuối”? (chọn hai)

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nội dung nào được hiển thị trong tab chi tiết “Đồng bộ hóa lần cuối”? (chọn hai)

  • Danh sách các chiến dịch được sửa đổi
  • Danh sách các loại lỗi
  • Số lỗi trong quá trình đồng bộ hóa
  • Thời gian đồng bộ hóa xảy ra

Các câu trả lời đúng là: Thời gian đồng bộ hóa xảy ra và Số lỗi trong quá trình đồng bộ hóa

Giải thích: Nhấp vào tab Chi tiết đồng bộ hóa lần cuối để xem :

  • Số lượng đối tượng (chiến dịch, nhóm, quảng cáo và từ khóa) trên công cụ tại thời điểm đồng bộ hóa.
  • Khi đồng bộ hóa xảy ra.
  • Số lỗi trong quá trình đồng bộ hóa.
  • Số lượng đối tượng đã được thay đổi trong Search Ads 360.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/searchads/answer/1726548

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095