Rule #1: Life is supposed to be fun!

Cài đặt cấu hình nào giúp loại bỏ các chuyển đổi trùng lặp giữa các nhà quảng cáo?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Cài đặt cấu hình nào giúp loại bỏ các chuyển đổi trùng lặp giữa các nhà quảng cáo?

  • Doanh thu
  • Quầy tính tiền
  • Hoạt động
  • Cấu hình Floodlight được chia sẻ

Câu trả lời đúng là: Cấu hình Floodlight được chia sẻ

Giải thích : Mỗi nhà quảng cáo Search Ads 360 và nhà quảng cáo Campaign Manager được liên kết đều chia sẻ cùng một bộ cài đặt, hoạt động và thẻ Floodlight dùng để báo cáo lượt chuyển đổi. Điều này giúp bạn có thể theo dõi chuyển đổi từ cả quảng cáo hiển thị hình ảnh và quảng cáo tìm kiếm bằng cách sử dụng một bộ thẻ duy nhất. Nó cũng ngăn các kênh chuyển đổi kênh chéo tính chuyển đổi nhiều lần (ví dụ: chuyển đổi bắt đầu từ một nhấp chuột hiển thị và kết thúc bằng một nhấp chuột tìm kiếm có trả tiền sẽ cung cấp tín dụng cho nhấp chuột cuối cùng cho nhấp chuột tìm kiếm có trả tiền).

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/searchads/answer/2478311

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095