Rule #1: Life is supposed to be fun!

Đối với tệp không phải là video, giới hạn kích thước tệp của Thư viện nội dung cho mỗi lượt tải lên là bao nhiêu?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Đối với tệp không phải là video, giới hạn kích thước tệp của Thư viện nội dung cho mỗi lượt tải lên là bao nhiêu?

  • 5 MB
  • 20 MB
  • 15 MB
  • 10 MB

Câu trả lời đúng là: 10MB

Giải thích : Bạn có thể tải lên hình ảnh, video, tệp XML, phông chữ hoặc tệp JavaScript vào Thư viện nội dung.

Giới hạn tài sản

  • Số lượng nội dung tải lên: không giới hạn.
  • Giới hạn kích thước mỗi tệp tải lên cho Không phải video: 10 MB

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/richmedia/answer/6084109

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095