Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khi xử lý hồ sơ có một tổ hợp các quy tắc sắp xếp theo thứ hạng thì nên sử dụng tính năng nào ở giai đoạn Quản lý quy tắc?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khi xử lý hồ sơ có một tổ hợp các quy tắc sắp xếp theo thứ hạng thì nên sử dụng tính năng nào ở giai đoạn Quản lý quy tắc?

 • Xoay vòng tuần tự và các quy tắc ưu tiên
 • Xoay vòng được tối ưu hóa
 • Vòng quay có trọng số
 • Các quy tắc được ưu tiên

Câu trả lời đúng là: Các quy tắc được ưu tiên

Giải thích: Các quy tắc được ưu tiên cho phép bạn lọc qua một nguồn cấp dữ liệu tối đa tám lần để tìm kết quả phù hợp nhất với quy tắc.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/richmedia/answer/4354926

.

.

.

Các quy tắc ưu tiên

Các quy tắc được ưu tiên cho phép bạn lọc qua một nguồn cấp dữ liệu tối đa tám lần để tìm kết quả phù hợp nhất với quy tắc. 

Mỗi quy tắc lọc một hoặc nhiều cột có thể lọc. Ví dụ: bạn có thể tạo hai quy tắc, lọc (1) theo ID ưu đãi và thành phố hoặc (2) theo ID ưu đãi và tiểu bang. Khi nhiều cột có thể lọc được lọc cùng một lúc (ví dụ: A và B và C), đây được coi là một quy tắc duy nhất. Khi nhiều cột được lọc riêng biệt (ví dụ A hoặc B hoặc C), đây được coi là ba quy tắc riêng biệt.

Bạn có thể có tối đa tám quy tắc, bao gồm cả quy tắc mặc định. Quy tắc mặc định phải là quy tắc có mức độ ưu tiên thấp nhất.

Thiết lập hồ sơ

 1. Trong giao diện người dùng Studio, hãy hoàn tất thiết lập loại trường ở  Bước 2: Quản lý dữ liệu . Bước này quan trọng vì chỉ các loại trường có thể lọc mới đủ điều kiện để sử dụng với các quy tắc được ưu tiên (ví dụ: ID Campaign Manager 360 có thể lọc được; tuy nhiên, văn bản thì không).
 2. Điều hướng đến Bước 3: Quản lý quy tắc .
 3. Trong menu thả xuống “Loại”, chọn Ưu tiên .
 4. Nhấp vào nút Quản lý để mở cửa sổ quy tắc ưu tiên.
 5. Nhấp vào Quy tắc mới để bắt đầu tạo các quy tắc ưu tiên. 
 6. Trong cột “Bộ lọc tự động”, hãy thay đổi công tắc bộ lọc thành   cho mỗi cột có thể lọc sẽ được bao gồm trong quy tắc. Lặp lại cho mỗi quy tắc.
 7. Đảm bảo các quy tắc theo đúng thứ tự ưu tiên bằng cách kéo và thả các quy tắc vào vị trí hoặc thay đổi số quy tắc. Lặp lại cho mỗi quy tắc.

Xem trước quảng cáo động bằng cách sử dụng các quy tắc ưu tiên

Sau khi hoàn tất thiết lập hồ sơ và đã liên kết các quảng cáo với hồ sơ, bạn có thể xem trước quảng cáo của mình trong giao diện người dùng Studio ở Bước 5: Xem trước . Bản xem trước động xem xét các quy tắc được ưu tiên.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095