Rule #1: Life is supposed to be fun!

“Bộ đếm” trong Studio đo lường giá trị gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

“Bộ đếm” trong Studio đo lường giá trị gì?

  • Thời gian đã trôi qua tương tác với một phần tử quảng cáo
  • Khoảng thời gian một quảng cáo video được phát
  • Số lượng người dùng không tương tác với quảng cáo
  • Số lần một hành động được thực hiện trong một quảng cáo

Câu trả lời đúng là: Số lần một hành động được thực hiện trong một quảng cáo

Giải thích: Chỉ số tùy chỉnh này tính số lần người dùng tương tác với bất kỳ phần nào của quảng cáo Đa phương tiện theo một cách cụ thể (di chuột qua, di chuột qua, nhấp chuột, tải dữ liệu, nhập bàn phím, v.v.). Bất kỳ thứ gì có thể được mã quảng cáo nắm bắt đều có thể được ghi lại bằng bộ đếm.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/richmedia/answer/2824547

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095