Rule #1: Life is supposed to be fun!

Ba tính năng nào có thể được sử dụng để tích hợp dữ liệu chuyển đổi ngoại tuyến? (Chọn ba)

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Ba tính năng nào có thể được sử dụng để tích hợp dữ liệu chuyển đổi ngoại tuyến? (Chọn ba)

  • Google Data Studio
  • sFTP
  • Trang tính hàng loạt
  • API Search Ads 360

Các câu trả lời đúng là: sFTP , Bulksheets và API Search Ads 360

Giải thích: Tải lên từ API Search Ads 360: Nếu có hệ thống máy tính duy trì dữ liệu chuyển đổi, bạn có thể viết chương trình sử dụng API Search Ads 360 (giao diện lập trình ứng dụng) để tự động tải lên các lượt chuyển đổi.

Tải lên từ một trang tính hàng loạt: Nhập dữ liệu về các lượt chuyển đổi vào một bảng tính, sau đó tải bảng tính đó lên Search Ads 360. Bạn chỉ có thể tải lên các lượt chuyển đổi ngoại tuyến cho các công cụ theo dõi trên mạng xã hội và tự động từ API chuyển đổi Search Ads 360.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/searchads/answer/3465926

Giải thích: FTP (Giao thức truyền tệp) là một cách tiêu chuẩn để tải tệp lên hệ thống máy tính. FTP an toàn mã hóa dữ liệu khi nó được truyền qua internet. Điều này đảm bảo tính riêng tư và tính toàn vẹn của dữ liệu của bạn. Secure FTP thường được viết tắt là sFTP. Nếu thường xuyên tải trang tính hàng loạt lên, bạn có thể muốn sử dụng phần mềm của riêng mình để tải trang tính hàng loạt lên điểm cuối FTP an toàn thay vì tải lên theo cách thủ công thông qua giao diện người dùng Search Ads 360.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/searchads/answer/7409125

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095