Rule #1: Life is supposed to be fun!

Những sàn giao dịch nào có quy trình kiểm tra sáng tạo của riêng họ?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Những sàn giao dịch nào có quy trình kiểm tra sáng tạo của riêng họ?

  • Mỗi sàn giao dịch đều có quy trình kiểm tra sáng tạo riêng
  • Chỉ Google Ads Manager
  • AdRoll, Pubmatic, Rubicon
  • AppNexus, Google Ads Manager, BrightRoll

Câu trả lời đúng là: AppNexus, Google Ads Manager, BrightRoll

Giải thích : Quảng cáo được thêm vào Display & Video 360 sẽ trải qua quy trình phê duyệt để đảm bảo chúng an toàn và phù hợp với người dùng. Mỗi quảng cáo đều được xem xét để đảm bảo quảng cáo hoạt động bình thường và tuân thủ chính sách nội dung và kỹ thuật của Display & Video 360 cũng như các nguồn khoảng không quảng cáo.

Các nguồn khoảng không quảng cáo sau đây có quy trình xem xét quảng cáo ở tất cả các khu vực:

  • AppNexus
  • Trình quản lý Quảng cáo Google
  • Trao đổi BrightRoll
  • Một số sàn giao dịch khu vực cũng có quy trình phê duyệt của riêng họ.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/displayvideo/answer/6063030

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095