Rule #1: Life is supposed to be fun!

Dữ liệu nào không thể được đánh giá bằng báo cáo hiệu suất Chuẩn hoặc Chung?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Dữ liệu nào không thể được đánh giá bằng báo cáo hiệu suất Chuẩn hoặc Chung?

  • Chỉ số khả năng xem trên từng IO và mục hàng
  • Các nhấp chuột và chuyển đổi cho các quảng cáo riêng lẻ
  • Số lần hiển thị và eCPM theo trang web
  • Tỷ lệ đối sánh của phân khúc đối tượng bên thứ ba và bên thứ nhất

Câu trả lời đúng là: Tỷ lệ đối sánh của phân khúc đối tượng bên thứ ba và bên thứ nhất

Giải thích: Tỷ lệ đối sánh mô tả sự giống nhau giữa những người dùng trong danh sách đối tượng của bên thứ nhất với những người dùng trong danh sách đối tượng của bên thứ ba. Nó không phải là thứ mà bạn có thể đánh giá bằng báo cáo hiệu suất Tiêu chuẩn hoặc Chung.

Báo cáo hiệu suất chung hoặc chuẩn rất hữu ích khi bạn muốn xem các thay đổi trong hiệu suất chiến dịch của mình.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/displayvideo/answer/3284116

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095