Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nhóm nhắm mục tiêu video:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nhóm nhắm mục tiêu video:

  • kết hợp và so khớp các cài đặt nhắm mục tiêu để có hiển thị tốt nhất
  • kết hợp quảng cáo video với quảng cáo hiển thị hình ảnh để hiển thị tốt nhất
  • kết hợp một số nhóm nhắm mục tiêu của chiến dịch để hiển thị tốt nhất
  • đặt nhiều quảng cáo video từ một chiến dịch trên các trang web được chọn

Câu trả lời đúng là: kết hợp và so khớp các cài đặt nhắm mục tiêu để có hiển thị tốt nhất

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095