Rule #1: Life is supposed to be fun!

Điều nào sau đây có thể được nhắm mục tiêu khi tạo quảng cáo tiêu đề video trên điện thoại di động?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Điều nào sau đây có thể được nhắm mục tiêu khi tạo quảng cáo tiêu đề video trên điện thoại di động?

  • YouTube.com
  • Tất cả các câu trả lời được liệt kê đều đúng
  • Một ứng dụng iOS
  • Một ứng dụng Android

Câu trả lời đúng là: Tất cả các câu trả lời được liệt kê đều đúng

Giải thích : Tương tự như Video nổi bật trên trang đầu cho máy tính để bàn, Video nổi bật trên trang đầu cho thiết bị di động là định dạng quảng cáo dựa trên video gốc chỉ yêu cầu tạo video YouTube và xuất hiện trên trang chủ YouTube trên thiết bị di động và máy tính bảng. Điều này bao gồm các ứng dụng dành cho thiết bị di động Android và iOS cũng như m.youtube.com dành cho điện thoại thông minh và máy tính bảng.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095