Rule #1: Life is supposed to be fun!

Điều nào đúng khi tạo nhóm nhắm mục tiêu cho chiến dịch video?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Điều nào đúng khi tạo nhóm nhắm mục tiêu cho chiến dịch video?

  • Bạn có thể xem ước tính cho số lượt xem và giá trị giá mỗi lần xem (CPV) trung bình
  • Tất cả các câu trả lời được liệt kê đều đúng
  • Bạn có thể tùy chỉnh giá thầu cho mỗi định dạng quảng cáo TrueView
  • Bạn có thể bật các nhóm nhắm mục tiêu cho các quảng cáo nhất định

Câu trả lời đúng là: Tất cả các câu trả lời được liệt kê đều đúng

Giải thích: Danh sách tiếp thị lại được tạo bằng cách liên kết tài khoản YouTube với tài khoản AdWords của bạn trước tiên. Sau khi liên kết các tài khoản, bạn có thể tạo danh sách tiếp thị lại tiếp cận những người đã thực hiện các hành động liên quan đến YouTube sau:

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095