Rule #1: Life is supposed to be fun!

Người dùng được thêm vào danh sách tiếp thị lại video như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Người dùng được thêm vào danh sách tiếp thị lại video như thế nào?

  • Sau năm giây của video.
  • Khi người dùng nhấp vào video.
  • Khi người dùng mua thứ gì đó từ trang web của nhà quảng cáo.
  • Khi một khung nhìn xảy ra.

Câu trả lời đúng là: Khi một khung nhìn xảy ra.

Giải thích: Danh sách tiếp thị lại được tạo bằng cách liên kết tài khoản YouTube với tài khoản AdWords của bạn trước tiên. Sau khi liên kết các tài khoản, bạn có thể tạo danh sách tiếp thị lại tiếp cận những người đã thực hiện các hành động liên quan đến YouTube sau:

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095