Rule #1: Life is supposed to be fun!

Trung bình, mất bao lâu để một quảng cáo video được chấp thuận?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Trung bình, mất bao lâu để một quảng cáo video được chấp thuận?

  • 1 ngày làm việc
  • Quảng cáo video ngay lập tức đủ điều kiện để hiển thị trên YouTube và Mạng hiển thị
  • 2 giờ
  • 10 ngày làm việc

Câu trả lời đúng là: 1 ngày làm việc

Giải thích : Sau khi bạn tạo hoặc chỉnh sửa quảng cáo, quá trình xem xét sẽ tự động bắt đầu. Tất cả các khía cạnh của quảng cáo của bạn đều được xem xét, bao gồm tiêu đề, mô tả, từ khóa và trang web hoặc ứng dụng của bạn. Các khía cạnh này được xem xét theo chính sách quảng cáo của AdWords. Hầu hết các quảng cáo được xem xét trong vòng 1 ngày làm việc và một số quảng cáo đủ điều kiện để chạy trong khi xem xét.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095