Rule #1: Life is supposed to be fun!

Lượng thời gian mọi người dành để xem video trên Internet tăng bao nhiêu trong khoảng thời gian từ cuối năm 2013 đến cuối năm 2014?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Lượng thời gian mọi người dành để xem video trên Internet tăng bao nhiêu trong khoảng thời gian từ cuối năm 2013 đến cuối năm 2014?

  • 28,5%
  • 18,5%
  • 48,5%
  • 38,5%

Câu trả lời đúng là: 38,5%

Giải thích: Từ cuối năm 2013 đến cuối năm 2014, lượng thời gian mà mọi người dành để xem video trên Internet đã tăng 38,5%. Mỗi tháng, hơn 1 tỷ người xem hơn 6 tỷ giờ video trên YouTube. Ngoài ra, hơn một nửa lượt xem video trên YouTube đến từ thiết bị di động.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095