Rule #1: Life is supposed to be fun!

Brianna có một cửa hàng thực mà cô đã điều hành thành công trong 10 năm nay. Các sản phẩm của cô không hỗ trợ lựa chọn mua và giao hàng trực tuyến. Gần đây, Brianna đã tạo một ứng dụng và trang web trực tuyến để quảng cáo cho doanh nghiệp của mình. Hiện tại, Brianna muốn dùng Google Ads để tạo một chiến dịch quảng cáo và đo lường mức độ hiệu quả của chiến dịch. Nhờ theo dõi lượt chuyển đổi ngoại tuyến, Brianna có thể thực hiện việc này như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Brianna có một cửa hàng thực mà cô đã điều hành thành công trong 10 năm nay. Các sản phẩm của cô không hỗ trợ lựa chọn mua và giao hàng trực tuyến. Gần đây, Brianna đã tạo một ứng dụng và trang web trực tuyến để quảng cáo cho doanh nghiệp của mình. Hiện tại, Brianna muốn dùng Google Ads để tạo một chiến dịch quảng cáo và đo lường mức độ hiệu quả của chiến dịch.
Nhờ theo dõi lượt chuyển đổi ngoại tuyến, Brianna có thể thực hiện việc này như thế nào?

  • Brianna có thể chuyển đổi khách hàng ngoại tuyến thành người mua sắm trực tuyến.
  • Brianna có thể đo lường số lượng người mua sắm có ý định ghé thăm cửa hàng thực của cô ấy.
  • Brianna có thể theo dõi chuyển đổi cho những lần mở đầu tiên cho ứng dụng của cô ấy.
  • Brianna có thể đo lường doanh số bán hàng ngoại tuyến bắt đầu từ một lần nhấp vào quảng cáo.

Câu trả lời đúng là: Brianna có thể đo lường doanh số bán hàng ngoại tuyến bắt đầu từ một lần nhấp vào quảng cáo.

Giải thích: Tương tác của khách hàng với bạn có thể bắt đầu trực tuyến và sau đó kết thúc tại cửa hàng địa phương hoặc địa điểm kinh doanh thực tế của bạn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095