Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hãy ghép từng báo cáo với phần mô tả tương ứng.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hãy ghép từng báo cáo với phần mô tả tương ứng.

  1. Cho biết trung bình người dùng cần bao nhiêu ngày, bao nhiêu lần nhấp quảng cáo và lần hiển thị quảng cáo để chuyển đổi. – Báo cáo Tổng quan về phân bổ
  2. Cho biết số lượt chuyển đổi mà bạn nhận – Báo cáo Chuyển đổi hàng đầu
  3. Tất cả lượt chuyển đổi xảy ra nhờ các lượt nhấp hỗ trợ, ngoại trừ lượt nhấp cuối cùng đối với mỗi từ khóa- Báo cáo Chuyển đổi được Hỗ trợ
  4. Giúp đánh giá và tối ưu hóa hiệu suất bằng mô hình phân bổ đang sử dụng – Báo cáo chiến dịch
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095