Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn muốn hoàn tất thiết lập tính năng theo dõi chuyển đổi trên trang web doanh nghiệp của mình bằng Google Ads. Bạn đã triển khai thẻ trên toàn trang web toàn cầu. Tiếp theo, bạn cần tạo thẻ sự kiện. Thẻ này phải đặt vào đúng vị trí trên trang web của bạn thì mới hoạt động được. Thẻ sự kiện được triển khai ở đâu trên trang web?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn muốn hoàn tất thiết lập tính năng theo dõi chuyển đổi trên trang web doanh nghiệp của mình bằng Google Ads. Bạn đã triển khai thẻ trên toàn trang web toàn cầu. Tiếp theo, bạn cần tạo thẻ sự kiện. Thẻ này phải đặt vào đúng vị trí trên trang web của bạn thì mới hoạt động được. Thẻ sự kiện được triển khai ở đâu trên trang web?

  • Giữa các thẻ của trang web của bạn, trước dòng mã cuối cùng.
  • Ngay phía trên thẻ trang web toàn cầu trong thẻ <\ head> của tất cả các trang của trang web.
  • Trên trang chủ của trang web, cả trên và dưới các thẻ.
  • Giữa các thẻ của trang web của bạn, ngay sau thẻ trang web toàn cầu.

Đáp án đúng là: Giữa các thẻ của trang trang web của bạn, ngay sau thẻ trang web toàn cầu.

Giải thích: Thẻ sự kiện được triển khai giữa các thẻ head (mở và đóng) của các trang trên trang web của bạn, ngay sau thẻ trang web toàn cầu. Thẻ sự kiện phải được đặt trong phần chính xác của các trang web của bạn để hoạt động bình thường.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095