Rule #1: Life is supposed to be fun!

Felix triển khai cả chiến dịch Quảng cáo video của Google và chiến dịch Quảng cáo mua sắm của Google để tăng doanh số bán gỗ xẻ trên trang web về sửa chữa nhà cửa của mình. Khi xem lại dữ liệu chuyển đổi sau hai tuần, anh nhận thấy dường như chiến dịch quảng cáo video đang giúp thúc đẩy doanh số bán gỗ xẻ. Vì thế, Felix quyết định phân bổ ngân sách nhiều hơn cho chiến dịch Quảng cáo video. Felix đã sử dụng loại tối ưu hóa nào để thúc đẩy doanh số bán gỗ xẻ cao hơn?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Felix triển khai cả chiến dịch Quảng cáo video của Google và chiến dịch Quảng cáo mua sắm của Google để tăng doanh số bán gỗ xẻ trên trang web về sửa chữa nhà cửa của mình. Khi xem lại dữ liệu chuyển đổi sau hai tuần, anh nhận thấy dường như chiến dịch quảng cáo video đang giúp thúc đẩy doanh số bán gỗ xẻ. Vì thế, Felix quyết định phân bổ ngân sách nhiều hơn cho chiến dịch Quảng cáo video.
Felix đã sử dụng loại tối ưu hóa nào để thúc đẩy doanh số bán gỗ xẻ cao hơn?

  • Tối ưu hóa đấu thầu
  • Tối ưu hóa Nhắm mục tiêu
  • Tối ưu hóa Quảng cáo
  • Tối ưu hóa hỗn hợp phương tiện (media mix)

Câu trả lời đúng là: Tối ưu hóa kết hợp phương tiện (media mix)

Giải thích: Felix đã sử dụng tối ưu hóa kết hợp phương tiện để thúc đẩy số lượng bán hàng cao hơn. Thực tiễn này liên quan đến việc chuyển đầu tư vào phương tiện truyền thông trên các kênh truyền thông – chuyển ngân sách từ các kênh có hiệu suất thấp hơn sang các kênh có hiệu suất cao hơn để cải thiện hiệu suất truyền thông tổng thể. Ví dụ: nếu quảng cáo video thúc đẩy doanh số bán hàng với ROI cao hơn hiển thị, một phần ngân sách hiển thị có thể được chuyển sang ngân sách quảng cáo video.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095