Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nhiều hành trình của khách hàng bắt đầu bằng việc khách hàng nhận biết thương hiệu và kết thúc bằng việc khách hàng trở lại mua hàng. Sắp xếp các mục tiêu tiếp thị trong hành trình của khách hàng bên dưới theo đúng thứ tự.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nhiều hành trình của khách hàng bắt đầu bằng việc khách hàng nhận biết thương hiệu và kết thúc bằng việc khách hàng trở lại mua hàng. Sắp xếp các mục tiêu tiếp thị trong hành trình của khách hàng bên dưới theo đúng thứ tự.

  1. Xây dựng nhận thức
  2. Ảnh hưởng đến sự cân nhắc
  3. Thúc đẩy mua hàng
  4. Tăng lòng trung thành

Nhận thức: Hiển thị và video: tập trung vào việc kể chuyện xung quanh thương hiệu. Tìm kiếm: sử dụng các thuật ngữ tìm kiếm chung chung.

Cân nhắc: Hiển thị và video: tập trung vào các thuộc tính thương hiệu hoặc đề xuất giá trị sản phẩm. Tìm kiếm: sử dụng các thuật ngữ tìm kiếm chung chung.

Mua hàng: Hiển thị và video: bao gồm lời gọi hành động ngầm hoặc rõ ràng (ví dụ: “mua ngay bây giờ”, “mua tại đây” hoặc “mua sắm tại đây”. Tìm kiếm: sử dụng các cụm từ tìm kiếm thương hiệu.

Mức độ trung thành: Hiển thị và video: tập trung vào một ưu đãi hoặc sản phẩm cụ thể (bán tăng). Tìm kiếm: sử dụng các cụm từ tìm kiếm thương hiệu.

Đúng thứ tự các mục tiêu tiếp thị trong hành trình của khách hàng. Để tung ra một sản phẩm mới, trước tiên bạn cần xây dựng nhận thức về sản phẩm và tính hữu dụng của nó.

Sau đó, tạo ra ảnh hưởng . Những gương mặt được biết đến nhiều hơn, những người nổi tiếng, những lời chứng thực có thể tạo ra ảnh hưởng. Sau đó, bạn nên quảng cáo chiêu hàng để bán sản phẩm cho những người mua tiềm năng có ảnh hưởng.

Cuối cùng, bạn nên bắt đầu làm việc với lòng trung thành . Hãy trung thành với khách hàng của bạn trước và sau đó bạn có thể khiến họ trung thành với thương hiệu của bạn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095