Rule #1: Life is supposed to be fun!

Kết hợp từng giai đoạn trong hành trình của khách hàng với một mục tiêu tiếp thị liên quan

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Kết hợp từng giai đoạn trong hành trình của khách hàng với một mục tiêu tiếp thị liên quan

  • Mua hàng – Kích thước đơn đặt hàng trung bình
  • Cân nhắc – Mức độ ưa thích thương hiệu
  • Mức độ trung thành – Giới thiệu của khách hàng
  • Nhận thức – Nhớ lại thương hiệu

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095