Rule #1: Life is supposed to be fun!

Kết hợp các mục tiêu sau với mô tả chính xác.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Kết hợp các mục tiêu sau với mô tả chính xác.

  • Chỉ số chiến dịch – Đây là những chỉ số riêng lẻ mà bạn sử dụng để đo lường mức độ thành công của các mục tiêu truyền thông của mình
  • Mục tiêu kinh doanh – Mục tiêu cấp cao nhất của công ty bạn. Mục tiêu này thường tập trung vào việc tăng doanh thu, tỷ suất lợi nhuận hoặc khối lượng (ví dụ: các đơn vị đã bán)
  • Mục tiêu tiếp thị – Các mục tiêu tiếp thị hỗ trợ các mục tiêu kinh doanh như xây dựng nhận thức
  • Mục tiêu phương tiện – Các mục tiêu cho từng phương tiện mà thông qua đó các mục tiêu tiếp thị của bạn được hoàn thành. Ví dụ: mục tiêu của chiến dịch YouTube của bạn

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095