Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nhận định nào sau đây về Chiến dịch tối đa hóa hiệu suất là chính xác?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nhận định nào sau đây về Chiến dịch tối đa hóa hiệu suất là chính xác?

 • Chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất có thể giúp bạn tìm và tiếp cận đối tượng trên Mua sắm và Tìm kiếm thông qua việc tạo các chiến dịch khác nhau cho Mua sắm và Tìm kiếm.
 • Chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất có thể giúp bạn tìm và tiếp cận đối tượng trên Google bằng cách tạo các chiến dịch khác nhau chiến dịch cho mọi kênh.
 • Chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất có thể giúp bạn tìm và tiếp cận đối tượng trên Mua sắm và Tìm kiếm mà không cần tạo các chiến dịch khác nhau cho mỗi kênh.
 • Chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất cho phép bạn tìm thấy và tiếp cận khán giả trên nền tảng của Google mà không cần tạo các chiến dịch khác nhau cho từng kênh.
 • Câu trả lời đúng là: Chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất cho phép bạn tìm và tiếp cận đối tượng trên nền tảng của Google mà không cần tạo các chiến dịch khác nhau cho từng kênh.

  Giải thích: Chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất cung cấp một cách tiếp cận hợp lý để tiếp cận đối tượng trên nền tảng của Google. Chúng loại bỏ sự cần thiết của các chiến dịch riêng biệt cho từng kênh. Thay vào đó, họ sử dụng AI và máy học của Google để phân phát đúng quảng cáo vào đúng thời điểm, dựa trên mục tiêu tiếp thị của bạn. Chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất tối ưu hóa việc phân bổ ngân sách trên các kênh dựa trên hiệu suất, từ đó tiếp cận khách hàng ở nơi họ có nhiều khả năng tương tác nhất, đồng thời giúp khám phá các cơ hội doanh thu gia tăng và chưa được khai thác.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095