Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đang thiết lập nguồn cấp dữ liệu sản phẩm trong Merchant Center lần đầu tiên và nhận thấy mình không còn hàng cho từng sản phẩm. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn cố tải nguồn cấp dữ liệu lên Google Merchant Center?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đang thiết lập nguồn cấp dữ liệu sản phẩm trong Merchant Center lần đầu tiên và nhận thấy mình không còn hàng cho từng sản phẩm. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn cố tải nguồn cấp dữ liệu lên Google Merchant Center?

 • Tính sẵn có là một thuộc tính tùy chọn nên hệ thống của Google sẽ gắn cờ thuộc tính này như một cảnh báo để bạn giải quyết trong tương lai.
 • Tính sẵn có không phải là một thuộc tính trong nguồn cấp dữ liệu sản phẩm, do đó hệ thống của Google sẽ từ chối nguồn cấp dữ liệu đó .
 • Tính sẵn có là thuộc tính bắt buộc nên hệ thống của Google sẽ gắn cờ thuộc tính này như một cảnh báo để bạn giải quyết trong tương lai.
 • Tính sẵn có là thuộc tính bắt buộc, vì vậy hệ thống của Google sẽ từ chối nguồn cấp dữ liệu cho đến khi tất cả các thuộc tính bắt buộc được đưa vào.
 • Câu trả lời đúng là: Tình trạng còn hàng là thuộc tính bắt buộc nên hệ thống của Google sẽ từ chối nguồn cấp dữ liệu cho đến khi tất cả các thuộc tính bắt buộc được đưa vào.

  Giải thích: Tình trạng còn hàng là thuộc tính bắt buộc khi thiết lập nguồn cấp dữ liệu sản phẩm trong Google Merchant Center. Nếu nó không được đưa vào, hệ thống của Google sẽ từ chối nguồn cấp dữ liệu. Điều này là do điều quan trọng là phải có dữ liệu sản phẩm trùng khớp giữa nguồn cấp dữ liệu và trang đích của trang web để ngăn chặn tình trạng mặt hàng bị từ chối trước. Việc không đáp ứng các yêu cầu này có thể dẫn đến việc sản phẩm bị từ chối, cần phải xem xét để giải quyết vấn đề.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095