Rule #1: Life is supposed to be fun!

Xét về cách tiếp cận khách hàng, chiến dịch Mua sắm thông thường và Chiến dịch tối đa hóa hiệu suất khác nhau như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Xét về cách tiếp cận khách hàng, chiến dịch Mua sắm thông thường và Chiến dịch tối đa hóa hiệu suất khác nhau như thế nào?

 • Quảng cáo Mua sắm thông thường và Chiến dịch tối đa hóa hiệu suất có phạm vi tiếp cận được nhắm mục tiêu như nhau, nhưng Chiến dịch tối đa hóa hiệu suất tiếp cận đối tượng hẹp hơn trên toàn bộ khoảng không quảng cáo của Google.
 • Quảng cáo mua sắm thông thường sử dụng công nghệ AI để tiếp cận đối tượng rộng hơn trên tất cả các sản phẩm của Google khoảng không quảng cáo, trong khi Quảng cáo tối đa hóa hiệu suất có phạm vi tiếp cận được nhắm mục tiêu nhiều hơn.
 • Quảng cáo mua sắm thông thường có phạm vi tiếp cận được nhắm mục tiêu nhiều hơn, trong khi Quảng cáo tối đa hóa hiệu suất sử dụng công nghệ AI để kết nối với nhiều đối tượng hơn trên toàn bộ khoảng không quảng cáo của Google.< /strong>
 • Quảng cáo mua sắm thông thường và Chiến dịch tối đa hóa hiệu suất đều sử dụng công nghệ AI để tiếp cận đối tượng rộng hơn trên toàn bộ khoảng không quảng cáo của Google, nhưng phạm vi tiếp cận của Quảng cáo mua sắm thông thường ít được nhắm mục tiêu hơn.
 • Câu trả lời đúng là: Quảng cáo mua sắm thông thường có phạm vi tiếp cận được nhắm mục tiêu nhiều hơn, trong khi Chiến dịch tối đa hoá hiệu suất sử dụng công nghệ AI để kết nối với nhiều đối tượng hơn trên toàn bộ khoảng không quảng cáo của Google.

  Chiến dịch Mua sắm thông thường và Chiến dịch tối đa hóa hiệu suất khác nhau về chiến lược tiếp cận khách hàng. Chiến dịch Mua sắm thông thường cung cấp nhiều quyền kiểm soát hơn đối với việc đặt giá thầu, nhắm mục tiêu và nhóm sản phẩm, mang lại phạm vi tiếp cận được nhắm mục tiêu nhiều hơn. Mặt khác, Chiến dịch tối đa hóa hiệu suất sử dụng công nghệ AI để nhắm mục tiêu nhiều mục tiêu trong một chiến dịch, tiếp cận đối tượng rộng hơn trên khoảng không quảng cáo của Google. Họ điều chỉnh theo quy tắc giá trị chuyển đổi được chỉ định và sử dụng nội dung độc đáo để thúc đẩy hiệu suất.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095