Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nhắm mục tiêu cho phép nhà quảng cáo nhắm mục tiêu các trang web cụ thể, video YouTube và kênh Đối tác YouTube bằng quảng cáo TrueView.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nhắm mục tiêu cho phép nhà quảng cáo nhắm mục tiêu các trang web cụ thể, video YouTube và kênh Đối tác YouTube bằng quảng cáo TrueView.

  • Vị trí
  • Theo ngữ cảnh
  • Lãi suất
  • Chủ đề

Câu trả lời đúng là: Vị trí

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095