Rule #1: Life is supposed to be fun!

Mẹo nào để tối ưu hóa video TrueView để thu hút sự tương tác của người xem?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Mẹo nào để tối ưu hóa video TrueView để thu hút sự tương tác của người xem?

  • Tăng giá thầu của mỗi nhóm mục tiêu lên 100%
  • Thêm lớp phủ gọi hành động
  • Thêm loại trừ vào chiến dịch
  • Chạy cả phiên bản trong luồng và trong hiển thị của quảng cáo

Câu trả lời đúng là: Thêm lớp phủ gọi hành động

Giải thích: Lớp phủ gọi hành động đủ điều kiện để hiển thị trên bất kỳ quảng cáo video TrueView nào trên YouTube. Tính năng này có sẵn miễn phí cho bạn, có thể tăng mức độ tương tác của người xem và thêm yếu tố thú vị vào quảng cáo của bạn. Ngoài ra, vì chúng được liên kết với video thay vì quảng cáo, lớp phủ gọi hành động sẽ cho biết video của bạn được kích hoạt thông qua quảng cáo hay chế độ xem không phải trả tiền (không phải trả tiền).

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095